Khách hàng của máy đóng đai nhựa poly

Khách hàng của máy đóng đai nhựa poly

 

.chúng tôi có một khách hàng gửi cho chúng tôi mẫu cho những con dấu đóng đai đó

ba con dấu trên có thể được thực hiện trên cùng một máy

 

Khách hàng đặt mua máy làm con dấu nhựa Poly Mỹ Latinh

 

 

Đọc thêm về nó sau khi xem video

 

 

+++++++++++

 

Các câu hỏi thường gặp

Dây đai Poly là gì? 

 

Có bao nhiêu loại con dấu đóng đai poly để đóng dây đai poly? 

 

Bao nhiêu tháng chúng ta sẽ nhận được lợi tức đầu tư, hay Lợi tức đầu tư (ROI)? 

 

Bạn có video chế tạo cả con dấu poly 1/2 'và con dấu poly -16 mm- không? 

 

Bạn có khách hàng ở các nước Mỹ Latinh không? Customer for -13 mm- and -16 mm- poly -strap clips- manufacturing in Latin America

 

Bạn có khách hàng của máy đóng đai nhựa Poly ở Ecuador không? Vâng chúng tôi có Customer for -13 mm- and -16 mm- poly -strap clips- manufacturing in Latin America