เครื่องส่งถึงไทย-20220704

เครื่องจักรสำหรับผลิตคลิปโลหะของสายรัด PET / PP / เหล็ก

(1) เครื่องรัด / คลิปรัด PET

(เครื่องคลิปบรรจุ PET, เครื่องรัดคลิปสายรัดโพลีเอสเตอร์)

 

(1) เครื่องรัด / คลิปรัด PET (เครื่องคลิปบรรจุ PET, เครื่องรัดคลิปสายรัดโพลีเอสเตอร์)

 

รูปถ่ายของซีล / คลิปที่ผลิตโดยเครื่อง

 

PET -strapping clip- seal making machine

 

วัสดุของเครื่องที่ใช้ในการทำซีล / คลิป

 

PET -strapping clip- seal making machine

 

 

 >>>

 

(2) เครื่องซีล / คลิปรัดเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก

 

เครื่องซีล / คลิปรัดเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก

 

วัสดุของเครื่องที่ใช้ในการทำซีล / คลิป

 

เครื่องซีล / คลิปรัดเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก

 

วัสดุที่ใช้สำหรับเครื่อง

 

เครื่องซีล / คลิปรัดเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก

 

 

 >>>

 

 

 

(3) เครื่องรัดเหล็กรัด / คลิปสำหรับเศษเหล็ก

เครื่องรัดเหล็กรัด / คลิปสำหรับเศษเหล็ก

 

ภาพตราประทับ / คลิป

เครื่องรัดเหล็กรัด / คลิปสำหรับเศษเหล็ก

วัสดุที่ใช้สำหรับเครื่อง:

 

เครื่องรัดเหล็กรัด / คลิปสำหรับเศษเหล็ก

 

 

(4) เครื่องรัดพลาสติกปิดซีล / คลิป (ผลิตอัตโนมัติ)

(4) เครื่องรัดพลาสติกปิดซีล / คลิป (ผลิตอัตโนมัติ)

 

วัสดุที่ใช้ในการผลิตอัตโนมัติ

 

ภาพซีล / คลิปพลาสติก

 

ภาพซีล / คลิปพลาสติก

 

ภาพซีล / คลิปพลาสติก

 

 

(5) เครื่องซีล / คลิปรัดพลาสติก PP (วัสดุป้อนอาหารด้วยตนเองการผลิตอัตโนมัติ)

 

(5) เครื่องซีล / คลิปรัดพลาสติก PP (วัสดุป้อนอาหารด้วยตนเองการผลิตอัตโนมัติ)material,automatic production)

 

ภาพซีล / คลิปพลาสติก

(5) เครื่องซีล / คลิปรัดพลาสติก PP (วัสดุป้อนอาหารด้วยตนเองการผลิตอัตโนมัติ)material,automatic production)

 

วัสดุที่ใช้ในการผลิตอัตโนมัติ

(5) เครื่องซีล / คลิปรัดพลาสติก PP (วัสดุป้อนอาหารด้วยตนเองการผลิตอัตโนมัติ)material,automatic production)

 

 

(6) พลาสติก PP รัดซีล / คลิปเปิดด้วยจุดหยัก (ผลิตอัตโนมัติ)

 

พลาสติก PP รัดซีล / คลิปเปิดด้วยจุดหยัก (ผลิตอัตโนมัติ)

 

ภาพซีล / คลิปพลาสติก

พลาสติก PP รัดซีล / คลิปเปิดด้วยจุดหยัก (ผลิตอัตโนมัติ)

 

วัสดุที่ใช้ในการผลิตอัตโนมัติ

พลาสติก PP รัดซีล / คลิปเปิดด้วยจุดหยัก (ผลิตอัตโนมัติ)

 

 

(7) เครื่องรัดสายรัด (เครื่องทำหัวเข็มขัดอัตโนมัติ)

 

(7) เครื่องรัดสายรัด (เครื่องทำหัวเข็มขัดอัตโนมัติ)

 

 

ภาพซีล / คลิปพลาสติก

(7) เครื่องรัดสายรัด (เครื่องทำหัวเข็มขัดอัตโนมัติ)

 

วัสดุที่ใช้: ลวดดำหรือลวดชุบสังกะสีซึ่งสามารถใช้ในการทำหัวเข็มขัดได้โดยตรง

(7) เครื่องรัดสายรัด (เครื่องทำหัวเข็มขัดอัตโนมัติ)

 

 

(8) เตาอบแบบรัดเหล็ก

 

(8) เตาอบแบบรัดเหล็ก

 

ภาพของเครื่อง

(8) เตาอบแบบรัดเหล็ก

ภาพสินค้า: เหล็กรัดอารมณ์

(8) เตาอบแบบรัดเหล็ก